E SATIŞ İLE ORMAN  EMVALLERİ  SATILACAKTIR

Yayınlama: 19.04.2023 00:00
A+
A-

YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

E SATIŞ İLE ORMAN  EMVALLERİ  SATILACAKTIR
YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bölge Müdürlüğü: Zonguldak
İşletme Müdürlüğü: YeniceSayfa No              :1
İhale Yeri ve Saati: E-İHALE   /     12:000,000Satış Tarihi          :08.05.2023
DeposuCinsi Nev’i ve SınıfıParti Ad.m3 dm3Muh. Bedeli       % 3 Geçici Teminat                   TLÜretim Yılı
YENİKÖY SD.1.Sn.Kb.Kl. Camiyanı Çam Tomruk12,0006000,00360,002023
2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk4100,0002700,008.100,002023
3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk360,0002300,004.140,002023
3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk360,0002000,003.600,002023
2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk360,0002700,004.860,002023
3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk7200,0002300,0013.800,002023
3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk120,0002000,001.200,002023
2.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk5100,0003200,009.600,002023
3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk23950,0002500,0071.250,002023
3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk230,0002200,001.980,002023
3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk7200,0002000,0012.000,002023
1.Sn.Nb.Kl.Çitdere Meşe Tomruk115,0005000,002.250,002023
2.Sn.Nb.Kl. Meşe Tomruk110,0003200,00960,002023
3.Sn.Nb.Kl. Meşe Tomruk250,0002500,003.750,002023
3.Sn.Nb.İn. Meşe Tomruk140,0001700,002.040,00İnd.2023
3.Sn.Nb.İn. Meşe Tomruk240,0001700,002.040,00Paz.2023
Karaçam Kağıtlık Odun (M3)350,0001300,001.950,002023
Göknar Kağıtlık Odun (M3)3120,0001300,004.680,002023
Kayın Kağıtlık Odun (M3)20800,0001500,0036.000,002023
TOPLAM 922.907,000 184.560,00 
DEPOLAR :Yeniköy-Kayadibi-Değirmenönü
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 92 adet parti belirtilen yer, tarih ve saatte internet ortamında E SATIŞ ile  2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler E SATIŞ ve OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda  9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  12  (Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12,00 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde yıllık % 30,00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 30,00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
SANTRAL TEL : 0.370.7661036 ‘dan 1018 Satış,1016 Vezne,1017 Sayman
                    FAX : 0.370.7662627
TEL : 0.370.7662626                       Muhasebeci
İnternet :www.ogm.gov.tr    Z.Yenice  Adresinden ihale listemiz görülebilir.
BANKA HESAP NO : T.C. ZİRAAT BANKASI  KARABÜK  /  YENİCE ŞB 
İBAN NO:  TR 13 0001000 53308935932 5001
#ilangovtr Basın No ILN01815668
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.